Online booking

Tuyển dụng

Bạn có quan tâm đến công việc tại Silkotel Hoi An?

Chúng tôi có nhiều vị trí tuyển dụng khác nhau, với chế độ đãi ngộ và phúc lợi việc làm hấp dẫn.

Why book on the official site ?